Skip to content
Home » Work » Remote teaching toolkit Schoolaby

Remote teaching toolkit Schoolaby

 
Schoolaby

Kaugõppe abimees keerulisel ajal

Schoolaby on õpetajatele mõeldud kaugõppe keskkond, mis vajas tähelepanu.

Meie lahendus: Meie ettepanek oli tuua tähelepanu õpetajatele, kogudes neile tänu ja tunnustust raske töö eest. Kampaania leidis aset nii online kanalites, Sotsiaalmeedias, Google display võrgustikus, kohalikes portaalides, kui ka offline kanalites.

 

Distantsõpe ja selle lihtsustamine

Covid-19 pandeemia ajal muutus õppetöö üleöö distantsõppeks. See oli kaootiline aeg nii õpetajatele kui ka õpilastele. Õppematerjalid olid erinevates keskkondades laiali, ligipääsude saamine ja lisamine raskendas olukorda veel enam. Net Group otsustas luua keskkonna, mis muutis koolielu veebis sujuvaks ning meie aitasime neil platvormi tutvustada.

 
 

Give thanks to your remote teacher

Täna oma õpetajat oli loovlahendus Optimist Creative agentuuri poolt, mida meie toetasime ning aitasime teostada meedia kanalites.

Me valisime sobivad kohalikud kanalid nagu näiteks kohalikud interneti uudistekanalid, sotsiaalmeedia, google display reklaamid, välimeedia ja raadio.

Esimese sammuna suunasime kampaania üle Eesti kõigile õpilastele. Kampaania siseselt palusime neilt tagasisidet nende õpetajate kohta. Iga õpilane sai tänada ning kiita oma õpetajat.

Tulemusena saime igas kohalikus ajalehes avalikustada õpilaste poolt mainitud tublid õpetajad, keda kampaania raames mainiti.