Skip to content

Protsess

Toimiv turundusplaan ja turunduseelarve on eduka digikampaania ja müügi kasvatamise aluseks. Õigesti püstitatud eesmärgid garanteerivad selge ülevaate reklaami mõjust müügile ning aitavad hinnata planeeritud investeeringute tasuvusaega ning planeerida järgmiseid investeeringuid.

Strateegiline planeerimine

Strateegilise planeerimise faasis sõnastatakse sinu äriliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tingimused nagu sihtgrupp, kanalid ja eelarve.

Sinu sihtgrupp ei ole kogu maailm
Kuigi sa seda võib-olla väga sooviksid