Skip to content

Reklaam sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeediareklaamide edukuse aluseks on täpselt määratletud eesmärgid ning sihtgrupi suurusele vastav eelarve. Sotsiaalmeedias ei ole keegi kunagi hõivatud millegi olulisega, mis lausa käseb olla nende ees, kes otsivad midagi uut. Lisame siia head sihtimisvõimalused alates asukohast kuni käitumismustriteni ja saamegi eduka meediumi, mis sobib nii müügi- ja kontaktibaasi- kui bränditeadlikkuse kasvatamiseks.

Strateegiliselt planeeritud ja ettevalmistatud sotsiaalmeediareklaamid, mis on suunatud detailselt määratletud sihtgrupile, toovad reaalseid tulemusi. Lisaks heale nähtavusele mõjutavad teadliku disaini ja paigutusega sotsiaalmeedia reklaamid positiivselt ka brändiga seotud kogemust.

Sotsiaalmeedia turundus

Parim võimalus müügi suurendamiseks

Sotsiaalmeediareklaamidel on supervõime –  nad püüavad tähelepanu just nendel õigetel  hetkedel, kui inimene otsib  midagi uut. 

Sotsiaalmeediareklaamid on loomingulised ja haaravad ning loodud sinu pakkumist lühidalt ja veenvalt esitlema. Klassikalise tähelepanu püüdmise asemel, on sul võimalus oma pakkumine vormistada osaks sihtgrupi infovoost. See pole lihtsalt reklaam, see on kasulike seoste tekitamine.

Sotsiaalmeediastrateegia

Meie koostöö algab dialoogiga, kus õpime tundma teie äri, selle spetsiifikat ning väljakutseid. Muuhulgas kaardistame teie valdkonna trendid, konkurentide tegevused ja sihtgrupi persoonad. Selle teadmisega liigume planeerimise etappi, kus sünnib strateegia ja defineeritakse eesmärgid ning eelarve.

Kampaania jooksul toimub pidev analüüs ning teksti-, pildi- ja sihtgrupi kombinatsioonide testimine, et eesmärgistatud tulemusi võimalikult efektiivselt saavutada.

Taasturundus ehk retargeting või ka remarketing

Üks efektiivsemaid kommunikatsioonivõimalusi on sihtida sinu sotsiaalmeedia jälgijaid ja postituste vastu huvi üles näidanud inimesi. See on sama oluline sihtgrupp kui kodulehe külastajad. Need on inimesed, kes on sinu brändi ja pakkumisega juba tuttavad, ning neid on sul oluliselt lihtsam veenda tehingut sooritama või oma senist väärtust suurendama.

Iga eduka kampaania üks etapp võiks olla varasemat kokkupuudet omavate isikute taaskõnetamine. Sõltuvalt kampaania eesmärgist, võib see olla julgustamine tehingu tegemisele või mitmeastmelise sõnumi edastamine.

Eduka reklaami valem

Alustada tuleks sellest, et reklaam on loodud spetsiaalselt vastava sotsiaalmeedia platvormi jaoks. Selleks tuleks kaasata spetsialistid juba idee algfaasis, et sõnum oleks eristuv ja formaat hõlpsasti  mõistetav. Sõltuvalt platvormist ja sihtgrupist, tuleb arvesse võtta ka kasutaja käitumismustreid, trende ja keskkonna iseärasusi. 

Kindlasti tuleks sotsiaalmeedias vältida klassikalist TV-formaadis lugude jutustamist. Kuigi pikk video ei ole üdini halb, peab selle ülesehitus olema teistsugune.  Ta peab haarama vaataja tähelepanu esimesest sekundist ja edastama olulise info kohe, mitte lõpus.

Andmetel põhinev reklaamihaldus

Meie prognoose toetab andmetel põhinev reklaamihaldus. Jälgime regulaarselt eelnevalt kokkulepitud strateegilisi mõõdikuid.

Kuvamiste arv, levik, klikid, tehingud ja kontakti soetamise maksumus on vaid mõned mõõdikud, mis annavad ülevaate kampaania tulemustest ja efektiivsusest.

Neid andmeid analüüsides tuvastame parendamist vajavad nüansid ja reageerime kiiresti teie kampaaniate täiustamiseks. Pidev sihtimisparameetrite täpsustamine ning reklaamide ja pakkumisstrateegiate kohendamine hoiavad sinu sõnumi värske, tagavad kampaania pideva arengu ja parimad tulemused.

Reklaamide analüüs ja raporteerimine

Igakuises aruandluses kõrvutame reklaami ja müügi tulemusi, ning analüüsime konkurentide tegevusi, et hoida teid kursis kampaania lühiajalise ja pikaajalise mõjuga. 

See võimaldab teil hinnata oma investeeringute efektiivsust, ning teha teadlikke otsuseid.

Optimist Group

Optimist Group koosneb rahvusvahelise haardega turunduse, kommunikatsiooni, filmi ja trükitööstuse ning digiagentuuridest.

Asetades ennast pidevalt väljapoole mugavustsooni, oleme suutnud luua erilisi tulemus, mis on aidanud äridel eristuda ja silma paista üle kogu maailma.

Results driven digital marketing agency focused on remarkable presence in new media.

contact

+372 533 41 611
hello@optimist.digital

Optimist Digital OÜ
Reg: 14690787
VAT: EE102526851

follow us